google2a1f4360421c8773.html

khttps://youtub.be/6rase8kEVr

Geschiedenis oudestraat 4

In het pand Oudestraat 4, ook wel de Zevenster genoemd, was in de eerste helft van de vorige eeuw een grutterij en kruidenierswinkel gevestigd. De naam de Zevenster dankt het huis aan de gevelsteen: een grote zes puntige ster omringd door zes kleine.. Bekend is dat de Oudestraat 4 eeuwen lang de naam " 't Olde Raethuys" heeft gehad. Volgens de kroniek Toe Boecop zou het gebouwd zijn in 1344. Schepenen en Raden hielden hier hun vergaderingen. 

Bed & Breakfast de Zevenster is vernoemd naar de gevelsteen zoals deze te zien is aan de voorzijde van de gevel. 

De Zevenster: de zes kleine sterren symboliseren de zes dagen die het kostte om de aarde te scheppen, de grote ster staat voor de zevende dag (rustdag-zondag).

google2a1f4360421c8773.html